TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH

Tư vấn tuyển sinh: 0234 3828493

Email: tuvantuyensinhdhh@hueuni.edu.vn

Gửi bởi đặng thị thanh nhàng (09/01/2018);

Trả lời:
Tiêu chí phụ khi xét tuyển vào các ngành đào tạo thuộc Trường Đại học Y Dược: Nếu nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh sẽ sử dụng thứ tự môn ưu tiên để xét tuyển nhằm đảm bảo không vượt quá chỉ tiêu quy định, cụ thể:
- Ngành Dược học:  Thứ tự môn ưu tiên là Toán, tiếp đến là môn Hoá học.
- Các ngành còn lại: Thứ tự môn ưu tiên là Sinh học, tiếp đến là môn Hoá học.

THÔNG TIN CẦN BIẾT