Thứ hai, 21/08/2017 | 6:09 PM

Bảng điểm trúng tuyển các ngành xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2017 của trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

       Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế công bố Bảng điểm trúng tuyển vào các ngành xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2017  quy đổi theo thang điểm 30 và thang điểm 40 cụ thể như sau:
       Chi tiết thí sinh có thể xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

Diem_TT_DHSP.xlsx