Thứ ba, 06/03/2018 | 2:08 AM

Các phương thức tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Đại học Huế

Năm 2018 Đại học Huế tuyển sinh đại học hệ chính quy theo 03 phương thức:
1. Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018
Phương thức này áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo của các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
2. Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu:
- Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu: áp dụng cho các ngành đào tạo thuộc Khoa Giáo dục Thể chất, ngành Kiến trúc thuộc Trường Đại học Khoa học, ngành Giáo dục Mầm non thuộc Trường Đại học Sư phạm và các ngành đào tạo thuộc Trường Đại học Nghệ thuật.
- Tuyển sinh dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu: áp dụng cho các ngành đào tạo thuộc Khoa Giáo dục Thể chất và các ngành đào tạo thuộc Trường Đại học Nghệ thuật.
3. Tuyển sinh dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT
Phương thức này áp dụng cho các ngành đào tạo thuộc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị và 17/23 ngành đào tạo thuộc Trường Đại học Nông Lâm.