Thứ sáu, 26/01/2018 | 9:15 AM

Câu hỏi: Đại học Huế có đào tạo chương trình chất lượng cao không ạ? Là mình sẽ học bằng Tiếng Anh phải không ạ?

Trả lời:
Năm 2018, có 05 ngành của Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế đào tạo theo chương trình chất lượng cao, cụ thể: ngành Kinh tế, ngành Kiểm toán, ngành Hệ thống thông tin quản lý, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Tài chính - Ngân hàng.
Ngôn ngữ giảng dạy là Tiếng Việt và Tiếng Anh (hơn 30% các học phần được giảng dạy bằng Tiếng Anh). Ngoài ra, sinh viên học chương trình chất lượng cao có cơ hội được học trao đổi (từ 1 học kỳ đến 1 năm), thực tập ngắn hạn ở nước ngoài theo các chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế với các đối tác nước ngoài.