TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH

Tư vấn tuyển sinh: 0234 3828493

Email: tuvantuyensinh@hueuni.edu.vn

Thứ ba, 07/03/2017 | 10:09 AM

Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo thuộc Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế

Chi tiết xem ở file đính kèm...

File đính kèm:

DHC.docx

THÔNG TIN CẦN BIẾT