TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH

Tư vấn tuyển sinh: 0234 3828493

Email: tuvantuyensinh@hueuni.edu.vn

Thứ ba, 07/03/2017 | 10:15 AM

Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo thuộc Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế.

Chi tiết xem ở file đính kèm…

File đính kèm:

DHL.docx

THÔNG TIN CẦN BIẾT