TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH

Tư vấn tuyển sinh: 0234 3828493

Email: tuvantuyensinh@hueuni.edu.vn

Thứ ba, 07/03/2017 | 10:17 AM

Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo thuộc Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế.

Chi tiết xem ở file đính kèm…

File đính kèm:

DHN.docx

THÔNG TIN CẦN BIẾT