Thứ năm, 12/07/2018 | 8:54 AM

Công bố kết quả thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2018

       Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố kết quả điểm thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2018. Thí sinh vào mục Tra cứu kết quả / Điểm thi năng khiếu trên Website này hoặc click vào Link: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/Gifted/GiftedScores, sau đó nhập SBD hoặc họ tên để tra cứu kết quả điểm thi các môn năng khiếu.