Thứ sáu, 07/07/2017 | 10:46 AM

Công bố kết quả thi tuyển sinh các môn năng khiếu

       Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố kết quả điểm thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2017 (Thí sinh có thể xem Quyết định ở file đính kèm). Thí sinh có thể vào mục Tra cứu kết quả / Điểm thi năng khiếu trên Website này hoặc click vào Link: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/Gifted/GiftedScores để tra cứu kết quả điểm thi các môn năng khiếu.
 


File đính kèm:

QĐ_CBĐNK.tif