Thứ năm, 02/03/2017 | 9:00 AM

Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Đại học Huế

Thực hiện công văn số 37 / BGDĐT-GDDH ngày 06 tháng 01 năm 2017 về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh hệ chính quy ĐH; CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Huế xây dựng đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm  2017 với những nội dung sau: 

Chi tiết xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

De_an_tuyen_sinh_2017_cua_DHH.pdf