Thứ sáu, 03/03/2017 | 2:19 AM

Khoa Du lịch: Giới thiệu sơ lược, sứ mệnh và các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2017

1. Giới thiệu sơ lược

      Xuất phát từ nhu cầu bức thiết về nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao để phát triển du lịch Thừa Thiên Huế, khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước, cũng như yêu cầu tổ chức lại các chuyên ngành đào tạo có liên quan đến du lịch tại Đại học Huế, ngày 14/1/2008 Giám đốc Đại học Huế đã ký quyết định số 020/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Khoa Du lịch trực thuộc Đại học Huế.

      - Địa chỉ: Số 22 Lâm Hoằng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế.

      - ĐT: (234) 3897 755

      - Website: hat.hueuni.edu.vn

2. Sứ mệnh

      Sứ mệnh của Khoa Du lịch – Đại học Huế là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao; thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung ứng dịch vụ về lĩnh vực du lịch- dịch vụ; phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội khu vực miền Trung; Tây Nguyên và cả nước.

3. Các ngành tuyển sinh

      Năm 2017, Khoa Du lịch – Đại học Huế tuyển sinh các ngành đào tạo hệ đại học chính quy với chỉ tiêu dự kiến là 630, trong đó cụ thể các ngành như sau:

Số TT

Tên trường, Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo phương thức khác

 

 

 

 

 

630

 

1

Kinh tế

52310101

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

50

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh (*)

D10

2

Quản trị kinh doanh

52340101

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

200

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh (*)

D10

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

52340103

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

380

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

 


Tin liên quan