Thứ sáu, 03/03/2017 | 2:12 AM

Khoa Giáo dục Thể chất: Giới thiệu sơ lược, sứ mệnh và các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2017

1. Giới thiệu sơ lược

      Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế được thành lập vào năm 2005, chuyển đổi từ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục Thể chất - Đại học Huế, là một đơn vị trực thuộc Cơ quan Đại học Huế.

      - Địa chỉ: Số 52 Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, Thành phố Huế.

      - Điện thoại: (234) 3816 058

      - Website: khoagdtc.hueuni.edu.vn

2. Sứ mệnh

      Sứ mệnh Khoa Giáo dục thể chất là xây dựng quy hoạch chiến lược đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác về giáo dục thể chất và thể dục thể thao, phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực giáo dục thể chất.

3. Các ngành tuyển sinh

      Năm 2017, Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế tuyển sinh các ngành đào tạo hệ đại học chính quy với chỉ tiêu dự kiến là 85, trong đó cụ thể các ngành như sau:

Số TT

Tên trường, Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo phương thức khác

 

 

 

 

 

43

42

1

Giáo dục Thể chất

52140206

Toán, Sinh học, Năng khiếu (Bật xa tại chỗ, Chạy 100m, Chạy luồn cọc)

(Môn chính: Năng khiếu, hệ số 2)

T00

30

30

2

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

52140208

Toán, Sinh học, Năng khiếu (Bật xa tại chỗ, Chạy 100m, Chạy luồn cọc)

(Môn chính: Năng khiếu, hệ số 2)

T00

13

12


Tin liên quan