Thứ tư, 07/03/2018 | 2:32 AM

Lịch thi dự kiến các môn năng khiếu do Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế tổ chức năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo lịch thi dự kiến các môn năng khiếu như sau:
1. Khối H – Trường Đại học Nghệ Thuật

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

03/7/2018

SÁNG (từ 8 giờ 00)

Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có)

CHIỀU (từ 13 giờ 00)

Trang trí, Phù điêu

4 tiếng

04/7/2018

SÁNG (từ 7 giờ 00)

Hình họa, Tượng tròn

4 tiếng

2. Khối M – Trường Đại học Sư phạm

Ngày

Buổi

Nội dung thi

01/7/2018

SÁNG (từ 8 giờ 00)

Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có)

CHIỀU (từ 14 giờ 00)

Hát (tự chọn), Đọc diễn cảm, Kể chuyện theo tranh

02/7/2018

SÁNG (từ 7 giờ 00)

Hát (tự chọn), Đọc diễn cảm, Kể chuyện theo tranh

CHIỀU (từ 14 giờ 00)

Hát (tự chọn), Đọc diễn cảm, Kể chuyện theo tranh

3. Khối T – Khoa Giáo dục Thể chất

Ngày

Buổi

Nội dung thi

01/7/2018

SÁNG (từ 8 giờ 00)

- Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có)

- Kiểm tra thể hình

CHIỀU (từ 14 giờ 00)

Bật xa tại chỗ, chạy 100m

02/7/2018

SÁNG (từ 7 giờ 00)

Bật xa tại chỗ, chạy 100m

CHIỀU (từ 14 giờ 00)

Bật xa tại chỗ, chạy 100m

4. Khối V – Trường Đại học Khoa học

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

01/7/2018

SÁNG (từ 8 giờ 00)

Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có)

02/7/2018

SÁNG (từ 7 giờ 00)

Vẽ Mỹ thuật

180 phút