Thứ sáu, 03/03/2017 | 3:07 AM

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị: Giới thiệu sơ lược, sứ mệnh và các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2017

1. Giới thiệu sơ lược

      Ngày 23/3/2004, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 55/TB-VPCP về việc đồng ý cho Đại học Huế mở cơ sở đào tạo tại tỉnh Quảng Trị.

      Ngày 08/11/2005, Thủ tướng Chính phủ có công văn đồng ý việc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đơn vị đào tạo trực thuộc Đại học Huế tại Quảng Trị theo công văn số 6463/VPCP-KG

      Ngày 3/5/2006, Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT ký quyết định số 2155/QĐ-BGD&ĐT thành lập Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị.

      - Địa chỉ: số 133 Lý Thường Kiệt, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

      - ĐT: (233) 3 560 661                       

      - Website: http://phqt.hueuni.edu.vn

2. Sứ mệnh

      Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị có sứ mệnh đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học có phẩm chất chính trị và đạo đức tư cách tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ được đào tạo, có sức khỏe để đáp ứng yêu cầu công việc, phục vụ tốt sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và khu vực.

3. Các ngành tuyển sinh

      Năm 2017, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị tuyển sinh các ngành đào tạo hệ đại học chính quy với chỉ tiêu dự kiến là 180, trong đó cụ thể các ngành như sau:

 

Số TT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo phương thức khác

 

 

 

 

 

144

36

1

Công nghệ kỹ thuật môi trường

52510406

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

48

12

2. Toán, Vật lí, Sinh học (*)

A02

3. Toán, Hóa học, Sinh học

B00

4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

D07

2

Kỹ thuật công trình xây dựng

52580201

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

48

12

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

D07

4. Toán, Vật lí, Ngữ văn (*)

C01

3

Kỹ thuật điện, điện tử

52520201

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

48

12

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

D07


Tin liên quan