Thứ hai, 04/06/2018 | 9:20 AM

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học huế năm 2018

     Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có thêm thời gian làm hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh các môn năng khiếu để đủ điều kiện xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường Đại học Nghệ thuật, Khoa Giáo dục Thể chất; ngành Giáo dục Mầm non thuộc Trường Đại học Sư phạm và ngành Kiến trúc thuộc Trường Đại học Khoa học. Nay, Đại học Huế thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế đến hết ngày 15/6/2018.
     Chi tiết thông báo thí sinh có thể xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

TB_Gia_Han.pdf