Thứ ba, 16/05/2017 | 4:41 PM

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành cao đẳng của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2017

         Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế gia hạn thời gian nộp hồ sơ ĐKXT vào các ngành cao đẳng của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2017 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2017.
         Chi tiết Thông báo xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

TB_Gia_han.pdf