Thứ sáu, 10/05/2019 | 9:07 AM

Thông báo kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Đại học Huế theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT.

   Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) của Đại học Huế năm 2019 cụ thể như sau:
   Để tra cứu kết quả xét tuyển, thí sinh có thể vào mục Tra cứu kết quả/ Tra cứu kết quả xét tuyển  trên cổng thông tin tuyển sinh này hoặc click vào link sau: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/Search/AdmissionResult để tra cứu kết quả xét tuyển.
   Thí sinh nhập số báo danh (nếu cố) hoặc họ tên hoặc số CMND để tra cứu kết quả xét tuyển. Nếu thí sinh trúng tuyển vào 01 ngành bất kỳ thuộc Đại học Huế thì hệ thống sẽ trả về thông tin trúng tuyển của thí sinh, ngược lại, hệ thống sẽ báo là không tìm thấy.
   Thông báo xác nhận nhập học sẽ được thông báo trên cổng thông tin này sau vài ngày (thí sinh chú ý theo dõi).
Chi tiết thông báo và phụ lục thí sinh có thể xem ở các file đính kèm...


File đính kèm:

Thongbao_KQST_Dot1_Hocba.pdf
Phuluc_ST_Dot1_Hocba.pdf