Thứ tư, 27/06/2018 | 9:38 AM

Thông báo lịch thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2018

     Căn cứ Thông báo số 308/TB-ĐHH ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc đăng ký dự thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2018, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo lịch thi các môn năng khiếu cụ thể như sau:
     1. Khối T - Khoa Giáo dục Thể chất

Ngày

Buổi

Nội dung thi

01/7/2018

SÁNG (từ 8 giờ 00)

- Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có)

- Kiểm tra thể hình

CHIỀU (từ 14 giờ 00)

Bật xa tại chỗ, Chạy l00 m

    
     2. Khối M - Trường Đại học Sư phạm

 

Ngày

Buổi

Nội dung thi

01/7/2018

SÁNG (từ 8 giờ 00)

Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có)

CHIỀU (từ 14 giờ 00)

Hát (tự chọn), Đọc diễn cảm, Kể chuyện theo tranh

02/7/2018

SÁNG (từ 7 giờ 00)

Hát (tự chọn), Đọc diễn cảm, Kể chuyện theo tranh

CHIỀU (từ 14 giờ 00)

Hát (tự chọn), Đọc diễn cảm, Kể chuyện theo tranh

03/7/2018

SÁNG (từ 7 giờ 00)

Hát (tự chọn), Đọc diễn cảm, Kể chuyện theo tranh

  
   3. Khối V - Trường Đại học Khoa học

 

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

01/7/2018

SÁNG (từ 8 giờ 00)

Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có)

02/7/2018

SÁNG (từ 7 giờ 00)

Vẽ Mỹ thuật

180 phút

  
   4. Khối H - Trường Đại học Nghệ thuật

 

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

03/7/2018

SÁNG (từ 8 giờ 00)

Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có)

CHIỀU (từ 13 giờ 00)

Trang Trí; Phù Điêu

4 tiếng

04/7/2018

SÁNG (từ 7 giờ 00)

Hình họa; Tượng tròn

4 tiếng

CHIỀU (từ 14 giờ 00)

 

 

 

     Chi tiết thông báo thí sinh có thể xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

Lich thi NK.pdf