Thứ tư, 14/08/2019 | 4:39 PM

Thông báo miễn lệ phí đăng ký xét tuyển các đợt bổ sung vào các ngành đào tạo của Đại học Huế năm 2019

Căn cứ Thông báo số 30/TB-HĐTSĐH ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế về việc xét bổ sung đợt 1 vào đại học hệ chính quy của Đại học Huế theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2019;

Căn cứ Thông báo số 31/TB-HĐTSĐH ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng tuyển Đại học Huế về viêc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 3 theo phương thức xét kết quả học tập cấp THPT;

Nay, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo miễn lệ phí đăng ký xét tuyển các đợt bổ sung cho tất cả nguyện vọng vào các ngành đào tạo của Đại học Huế năm 2019 (30.000 đồng /1 nguyện vọng).
Chi tiết thông báo thí sinh có thể xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

TB_32_TB_HDTSDH.pdf