Thứ ba, 20/06/2017 | 9:44 AM

Thông báo nhận Giấy báo dự thi năng khiếu (đối với những thí sinh chưa nhận được Giấy báo dự thi)

       Ngày 15/6/2017 Đại học Huế đã gửi Giấy báo dự thi các khối năng khiếu (khối H, khối M, khối T, khối V) cho thí sinh có đăng ký dự thi năng khiếu vào Đại học Huế năm 2017 theo địa chỉ được ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh qua đường Bưu điện. Nếu đến trước ngày tập trung làm thủ tục dự thi (ngày 03/7/2017 đối với khối H và ngày 01/7/2017 đối với các khối còn lại) mà thí sinh nào chưa nhận được Giấy báo dự thi (chỉ những thí sinh có tên trong danh sách hồ sơ đăng ký dự thi đã được cập nhật lên Website này) thì có thể đến trực tiếp tại Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, 02 Lê Lợi, thành phố Huế để được cấp lại Giấy báo dự thi.
       Lưu ý:Thí sinh vào menu Tin tức tuyển sinh/ Tra cứu thông tin dự thi năng khiếu để kiểm tra thông tin về hồ sơ đăng ký dự thi của mình.