Thứ năm, 04/06/2020 | 8:13 AM

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ kết hợp với kết quả thi tuyển sinh các môn năng khiếu năm 2020

I. Chỉ tiêu tuyển sinh và điều kiện xét tuyển

1. Khoa Giáo dục Thể chất, Đại học Huế (DHC)

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

1

Giáo dục Thể chất

7140206

1. Toán, Sinh học, Năng khiếu (Bật xa tại chỗ, Chạy 100m)

(Môn chính: Năng khiếu, hệ số 2)

T00

25

2. Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (Bật xa tại chỗ, Chạy 100m)

(Môn chính: Năng khiếu, hệ số 2)

T02

3. Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu (Bật xa tại chỗ, Chạy 100m)

(Môn chính: Năng khiếu, hệ số 2)

T05

4. Ngữ văn, Địa lí, Năng khiếu (Bật xa tại chỗ, Chạy 100m)

(Môn chính: Năng khiếu, hệ số 2)

T07

Tổng:

25

- Điểm các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) của hai học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12.

- Điều kiện xét tuyển là: Học sinh đã tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên và điểm thi môn năng khiếu phải >=5,0. Trong trường hợp thí sinh có điểm thi môn năng khiếu đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì điều kiện xét tuyển là tổng điểm 2 môn văn hóa phải >=10,0 và điểm thi môn năng khiếu phải >=5,0.

2. Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế (DHN)

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

1

Sư phạm Mỹ thuật

7140222

Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

H00

6

2

Hội họa

(Gồm 02 chuyên ngành: Hội họa, Tạo hình đa phương tiện)

7210103

Ngữ văn, Năng khiếu (Trang trí, Hình họa)

H00

3

3

Điêu khắc

7210105

Ngữ văn, Năng khiếu (Phù điêu, Tượng tròn)

H00

2

4

Thiết kế Đồ họa

(Gồm 02 chuyên ngành: Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện)

7210403

Ngữ văn, Năng khiếu (Trang trí, Hình họa)

H00

18

5

Thiết kế Thời trang

7210404

Ngữ văn, Năng khiếu (Trang trí, Hình họa)

H00

6

6

Thiết kế Nội thất

(Gồm 02 chuyên ngành: Thiết kế Nội thất, Thiết kế truyền thống)

7580108

Ngữ văn, Năng khiếu (Trang trí, Hình họa)

H00

6

Tổng:

41

- Điểm môn Ngữ văn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung của 2 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ 1 năm học lớp 12 (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

- Điều kiện xét tuyển là:

+ Điểm các môn thi năng khiếu phải >= 5,0.

+ Riêng đối với ngành Sư phạm Mỹ thuật (thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên) thì điều kiện xét tuyển là học sinh đã tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên và điểm các môn thi năng khiếu phải >= 5.0. Trong trường hợp thí sinh có điểm thi năng khiếu đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì điều kiện xét tuyển là điểm môn Ngữ văn phải >=5,0 và điểm các môn năng khiếu phải >=5,0.

3. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (DHS)

 

STT

Tên  ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

1

Giáo dục Mầm non

7140201

1. Toán; Ngữ văn; Năng khiếu

(Năng khiếu: Hát, Đọc diễn cảm)

M06

150

2. Ngữ văn; Tiếng Anh; Năng khiếu

(Năng khiếu: Hát, Đọc diễn cảm)

M11

3. Ngữ văn; Lịch sử; Năng khiếu

(Năng khiếu: Hát, Đọc diễn cảm)

M05

2

Sư phạm âm nhạc

7140221

1. Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

(Năng khiếu 1: Cao độ - Tiết tấu)

(Năng khiếu 2: Hát/Nhạc cụ)

N00

36

2. Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

(Năng khiếu 1: Cao độ - Tiết tấu)

(Năng khiếu 2: Hát/Nhạc cụ)

N01

Tổng:

186

- Điểm các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) của hai học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12;

- Đối với ngành Giáo dục Mầm non thì điều kiện xét tuyển là học sinh đã tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên và điểm thi môn năng khiếu phải >=5,0.

- Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc thì điều kiện xét tuyển là học sinh đã tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên và điểm thi các môn năng khiếu phải >=5,0. Trong trường hợp thí sinh có điểm thi các môn năng khiếu đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì điều kiện xét tuyển là điểm môn văn hóa phải >=5,0 và điểm thi các môn năng khiếu phải >=5,0. 

4. Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (DHT)

STT

Tên  ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

1

Kiến trúc

7580101

1. Toán; Vật lí; Vẽ Mỹ thuật

V00

35

2. Toán; Ngữ văn; Vẽ Mỹ thuật

V01

3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật

V02

2

Quy hoạch vùng và đô thị

7580105

1. Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật

V00

20

2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

V01

3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật

V02

- Điểm các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ 1 năm học lớp 12 (làm tròn đến 1 chữ số thập phân);

- Điều kiện xét tuyển là điểm môn thi năng khiếu chưa nhân hệ số phải >= 5.0.

II. Đăng ký xét tuyển

   Thí sinh đăng ký xét tuyển theo một trong các cách sau:

   - ĐKXT trực tuyến tại địa chỉ http://dkxt.hueuni.edu.vn

 - Nộp phiếu ĐKXT (theo mẫu của Đại học Huế, thí sinh có thể download mẫu phiếu này tại địa chỉ http://tuyensinh.hueuni.edu.vn) tại Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện theo địa chỉ như trên.

Thời gian ĐKXT: Từ ngày 01/6/2020 đến 17g00 ngày 31/8/2020.

III. Công bố kết quả và xác nhận nhập học

- Công bố kết quả: Dự kiến trước 17h00 ngày 02/9/2020.

- Xác nhận nhập học: Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu để xác nhận nhập học từ ngày 03-07/9/2020.

Lưu ý: Phần điểm xét tuyển, thí sinh chỉ nhập/ghi điểm các môn văn hóa (nếu chưa có điểm thi các môn năng khiếu). Sau khi có kết quả thi năng khiếu, thí sinh có thể truy cập vào địa chỉ http://dkxt.hueuni.edu.vn, sau đó vào mục cập nhật điểm năng khiếu, đăng nhập với tài khoản là số CMND và mật khẩu cũng là số CMND của thí sinh để nhập thêm điểm năng khiếu cho các ngành xét tuyển có môn năng khiếu. Đối với những thí sinh dự thi năng khiếu tại Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thì điểm môn năng khiếu sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào hồ sơ xét tuyển của thí sinh dựa trên số CMND của thí sinh (vì vậy thí sinh phải nhập chính xác số CMND khi đăng ký xét tuyển cũng như khi đăng ký dự thi năng khiếu).
Chi tiết thông báo và mẫu phiếu ĐKXT thí sinh có thể download ở các file đính kèm...


File đính kèm:

Phieu_ĐKXT_theo_hoc_ba_NK.pdf
Thong bao xet học ba nang khieu 2020_FN.pdf