Thứ ba, 26/06/2018 | 9:44 AM

Thông báo thi môn năng khiếu cho các khối: H, M, T, V

     Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo thi môn năng khiếu cho khối H (các ngành đào tạo thuộc Trường Đại học Nghệ thuật), khối M (ngành Giáo dục mầm non thuộc Trường Đại học Sư phạm), khối T (các ngành đào tạo thuộc Khoa GDTC) và khối V (ngành Kiến trúc thuộc trường Đại học Khoa học) cụ thể như sau:
     Chi tiết thông báo cho các khối thí sinh có thể xem ở các file đính kèm...


File đính kèm:

Thong bao khoi H.pdf
Thong bao khoi M.pdf
Thong bao khoi T.pdf
Thong bao khoi V.pdf