Thứ sáu, 19/04/2019 | 10:26 AM

Thông báo triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng tuyển sinh của Đại học Huế

Để hỗ trợ thí sinh kịp thời trong quá trình lựa chọn ngành nghề, làm thủ tục dự thi, Đại học Huế đã xây dựng và đưa vào vận hành ứng dụng "HUEUNI-Tuyển sinh" trên điện thoại di động thông minh sử dụng hệ điều hành Android và iOS có kết nối 3G/wifi. 


Xem hướng dẫn sử dụng ở file đính kèm. 


File đính kèm:

CV_437_DHH_KTDBCLGD1.PDF