Thứ tư, 06/09/2017 | 7:54 AM

Thông báo về việc công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 2 tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại học Huế năm 2017

        Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 vào một số ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Nông Lâm cụ thể như sau:
       - Thí sinh có thể vào mục Điểm chuẩn trúng tuyển, chọn đợt xét tuyển (Bổ sung đợt 2) trên cổng thông tin tuyển sinh này hoặc click vào link sau: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/Search/AdmissionPoints, chọn đợt xét tuyển (Bổ sung đợt 2) để tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung đợt 2.
       - Để tra cứu kết quả xét tuyển bổ sung đợt 2, thí sinh có thể vào mục Tra cứu kết quả/ Tra cứu kết quả xét tuyển, chọn đợt xét tuyển (Bổ sung đợt 2)  trên cổng thông tin tuyển sinh này hoặc click vào link sau: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/Search/AdmissionResult , chọn đợt xét tuyển (Bổ sung đợt 2) để tra cứu kết quả xét tuyển bổ sung đợt 2.
       Lưu ý:
        - Thí sinh nhập số báo danh hoặc họ tên để tra cứu kết quả xét tuyển. Nếu thí sinh trúng tuyển vào 01 ngành bất kỳ thuộc Đại học Huế thì hệ thống sẽ trả về thông tin trúng tuyển của thí sinh, ngược lại, hệ thống sẽ báo là không tìm thấy.
       - Đối với những thí sinh xét tuyển theo phương thức học bạ (không có số báo danh) thì tra cứu kết quả theo họ tên.