Thứ ba, 21/03/2017 | 9:52 AM

Thông báo về việc đăng ký dự thi tuyển sinh các môn Năng khiếu vào Đại học Huế năm 2017

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo về việc đăng ký dự thi tuyển sinh các môn Năng khiếu vào Đại học Huế năm 2017 với nội dung cụ thể như sau:
Chi tiết thông báo và mẫu phiếu đăng ký dự thi các môn năng khiếu xem ở các file đính kèm...


File đính kèm:

TB_tuyen_sinh_nang_khieu_2017.pdf
MAU_PHIEU_DKDT_NANGKHIEU_2017.doc