Thứ năm, 13/04/2017 | 9:52 AM

Thông báo về việc nhận hồ sơ xét tuyển vào các ngành cao đẳng của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế năm 2017

         Căn cứ Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

         Căn cứ Thông báo số 07/TB-HĐTSĐHCĐ ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng Đại học Huế về việc thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017,

          Nay Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành cao đẳng của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế năm 2017 như sau:

         1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
  • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của Đại học Huế;
  • Một phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của thí sinh.
         2. Lệ phí: 30.000đ/ 01 nguyện vọng;
         3. Thời gian và nơi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:
  • Thời gian: Từ ngày 15/4/2017 đến hết ngày 15/5/2017;
  • Nơi nộp hồ sơ: Thí sinh nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí - Đại học Huế, 02 Lê Lợi - Tp Huế hoặc gửi qua đường Bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên (tính theo ngày gửi được đóng dấu trên phong bì).
  • Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Đại học Huế và nộp đầy đủ lệ phí theo quy định.
          Thí sinh muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với Thường trực Hội đồng Tuyển sinh Đại học Huế theo địa chỉ: Ban Khảo thí - Đại học Huế, số 02 Lê Lợi - Tp Huế, điện thoại số: 0234. 3828 493.

         Chi tiết thông báo và mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển xem ở các file đính kèm ...


File đính kèm:

TB_nhan_hs_cao_dang_2017.pdf
Mau_phieu_ĐKXT_CĐ_2017.doc