Thứ sáu, 03/03/2017 | 2:39 AM

Trường Đại học Kinh tế: Giới thiệu sơ lược, sứ mệnh và các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2017

1. Giới thiệu sơ lược

      Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 27/9/2002 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở Khoa Kinh tế - Đại học Huế. Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế nông nghiệp - Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc từ năm 1969.

      - Địa chỉ: Số 99 Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, Thành phố Huế.

      - ĐT: (234) 3691333

      - Website: www.hce.edu.vn

2. Sứ mệnh

      Sứ mệnh của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao; thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và quản lý phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung; Tây Nguyên và cả nước.

3. Các ngành tuyển sinh

      Năm 2017, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế tuyển sinh các ngành đào tạo hệ đại học chính quy với chỉ tiêu dự kiến là 1.900, trong đó cụ thể các ngành như sau:
 

Số TT

Tên trường, Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo phương thức khác

 

 

 

 

 

1.900

 

1

Kinh tế

(Gồm các chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý tài nguyên môi trường, Kế hoạch – Đầu tư, Kinh tế chính trị)

52310101

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

280

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (*)

A16

2

Quản trị kinh doanh

52340101

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

280Y

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (*)

A16

3

Marketing

52340115

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

80

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (*)

A16

4

Kinh doanh thương mại

(Gồm các chuyên ngành: Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử)

52340121

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

170

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (*)

A16

5

Tài chính - Ngân hàng

(Gồm các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng)

52340201

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

150

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp (*)

D03

4. Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (*)

A16

6

Kế toán

52340301

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

170

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (*)

A16

7

Kiểm toán

52340302

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

160

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (*)

A16

8

Quản trị nhân lực

52340404

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

70

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (*)

A16

9

Hệ thống thông tin quản lý

(Gồm các chuyên ngành: Tin học kinh tế, Thống kê kinh doanh)

52340405

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

150

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (*)

A16

10

Kinh doanh nông nghiệp

52620114

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

50

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (*)

A16

11

Kinh tế nông nghiệp

52620115

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

150

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (*)

A16

 

Các chương trình liên kết đào tạo

12

Tài chính - Ngân hàng (Liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường đại học Rennes I, Cộng hoà Pháp)

L340201

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

50

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp (*)

D03

4. Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (*)

A16

13

Kinh tế nông nghiệp - Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường đại học Sydney, Australia)

52903124

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

60

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (*)

A16

14

Quản trị kinh doanh (liên kết đào tạo với Viện Công nghệ Tallaght - Ireland)

L340101

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

60

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (*)

A16

 

Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính quy:

33

Quản trị kinh doanh

52340101LT

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

10

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (*)

A16

34

Kế toán

52340301LT

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

10

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (*)

A16

Y Trong 280 chỉ tiêu ngành Quản trị kinh doanh có 50 chỉ tiêu đào tạo tại Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị.

4. Chương trình đào tạo tiên tiến

    4.1. Giới thiệu

     Trong khuôn khổ Đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học của Việt Nam giai đoạn 2008-2015” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 1505/QĐ-TTg ngày 15/10/2008, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế liên kết với Đại học Sydney - Australia là một đại học danh tiếng, được US NEWS xếp hạng thứ 45 trên toàn cầu năm 2015, để thực hiện chương trình tiên tiến đào tạo Cử nhân song ngành Kinh tế Nông nghiệp – Tài Chính bằng tiếng Anh.

    4.2. Nội dung chương trình

    - Được xây dựng trên cơ sở Chương trình đào tạo Cử nhân song ngành Kinh tế Nông nghiệp - Tài chính của Đại học Sydney; được giảng dạy bởi các giảng viên có kinh nghiệm của Đại học Kinh tế, Đại học Sydney và một số trường đại học khác trong khu vực.

    - Ngôn ngữ giảng dạy và học tập là Tiếng Anh. Thời gian đào tạo là 4 năm theo hệ thống tín chỉ.

    - Trong quá trình đào tạo sinh viên có thể tham gia chương trình trao đổi sinh viên với các trường Đại học ở các nước ASEAN theo chương trình AIMS (chương trình trao đổi sinh viên các nước Đông Nam Á).

    - Với hệ thống kiến thức chất lượng cao và khả năng Tiếng Anh tốt, sinh viên tốt nghiệp Chương trình tiên tiến có thể làm việc trong các Doanh nghiệp, Ngân hàng, Tổ chức Tài chính… trong và ngoài nước; Các cơ quan Quản lý Nhà nước, các Trường Đại học, các Viện Nghiên cứu, hoặc học tiếp những bậc cao hơn (thạc sỹ, tiến sỹ…).


Tin liên quan