Thứ sáu, 03/03/2017 | 1:49 AM

Trường Đại học Luật: Giới thiệu sơ lược, sứ mệnh và các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2017

1. Giới thiệu sơ lược

      Trường Đại học Luật – Đại học Huế tiền thân là Luật Khoa thuộc Viện Đại học Huế thành lập từ năm 1957. Đến ngày 26/01/2000, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định số 020/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Khoa Luật thuộc Trường Đại học Khoa học, trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Pháp lý.

     Ngày 19 tháng 8 năm 2009, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định số 868/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Khoa Luật trực thuộc Đại học Huế trên cơ sở tách Khoa Luật từ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; đến ngày 03 tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-TTg chính thức thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế.

      - Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế.

      - Điện thoại: (234) 3946 996

      - Website: www.hul.edu.vn

2. Sứ mệnh

      Sứ mệnh Trường Đại học Luật được xác định: “Trường Đại học Luật – Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học về lĩnh vực pháp luật, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học xã hội – nhân văn; tổ chức các dịch vụ pháp lý; cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học, dịch vụ pháp lý có chất lượng cáo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước”.

3. Các ngành tuyển sinh

      Năm 2017, Trường Đại học Luật – Đại học Huế tuyển sinh các ngành đào tạo hệ đại học chính quy với chỉ tiêu dự kiến là 1.050, trong đó cụ thể các ngành như sau:

Số TT

Tên trường, Ngành học               

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo phương thức khác

 

 

 

 

 

1.050

 

1

Luật(Gồm các chuyên ngành: Luật Hành chính – Nhà nước, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Kinh tế, Luật Quốc tế)

52380101

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

650

 

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

4. Toán, Văn, Tiếng Pháp (*)

D03

2

Luật Kinh tế (Gồm các chuyên ngành: Luật Hợp đồng, Luật Tổ chức kinh doanh)

52380107

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

400

 

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

4. Toán, Văn, Tiếng Pháp (*)

D03


Tin liên quan