Thứ sáu, 03/03/2017 | 3:02 AM

Trường Đại học Nghệ thuật: Giới thiệu sơ lược, sứ mệnh và các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2017

1. Giới thiệu sơ lược

      Trường Đại học Nghệ thuật ngày nay nguyên là trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế được thành lập năm 1957.      Năm 1994, trường chuyển từ Bộ Văn hóa - Thông tin sang Bộ Giáo dục - Đào tạo và trở thành trường Đại học Nghệ thuật – một thành viên của Đại học Huế.

      - Địa chỉ: số 10 Tô Ngọc Vân, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

      - ĐT: (234) 3 527 746                       

      - Website: www.hufa.edu.vn

2. Sứ mệnh

      Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế có sứ mệnh đào tạo giáo viên, cán bộ mỹ thuật, bồi dưỡng nhân tài mỹ thuật, có trình độ đại học để cung cấp cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, góp phần phát triển sự nghiệp văn hóa nghệ thuật của khu vực và đất nước.

3. Các ngành tuyển sinh

      Năm 2017, Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế tuyển sinh các ngành đào tạo hệ đại học chính quy với chỉ tiêu dự kiến là 135, trong đó cụ thể các ngành như sau:

Số TT

Tên trường, Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo phương thức khác

 

 

 

 

 

93

42

1

Sư phạm Mỹ thuật

52140222

Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

(Môn chính: Năng khiếu, hệ số 2)

H00

10

5

2

Hội họa

(Gồm các chuyên ngành: Hội họa, Tạo hình đa phương tiện)

52210103

Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

(Môn chính: Năng khiếu, hệ số 2)

H00

7

3

3

Đồ họa

52210104

Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

(Môn chính: Năng khiếu, hệ số 2)

H00

3

2

4

Điêu khắc

52210105

Ngữ văn, Năng khiếu (Tượng tròn, Phù điêu)

(Môn chính: Năng khiếu, hệ số 2)

H00

3

2

5

Thiết kế Đồ họa

(Gồm các chuyên ngành: Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện)

52210403

Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

(Môn chính: Năng khiếu, hệ số 2)

H00

28

12

6

Thiết kế Thời trang

52210404

Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

(Môn chính: Năng khiếu, hệ số 2)

H00

14

6

7

Thiết kế Nội thất

(Gồm các chuyên ngành: Thiết kế Nội thất, Thiết kế Truyền thống)

52210405

Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

(Môn chính: Năng khiếu, hệ số 2)

H00

28

12

 


Tin liên quan