Thứ sáu, 03/03/2017 | 3:10 AM

Trường Đại học Sư phạm: Giới thiệu sơ lược, sứ mệnh và các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2017

1. Giới thiệu sơ lược

      Trường Đại học Sư phạm Huế được thành lập năm 1957, là một phân khoa thuộc viện Đại Học Huế.

     Sau ngày Miền Nam giải phóng, Trường Đại học Sư phạm được chính thức thành lập theo Quyết định số 426/TTg, ngày 27/10/1976 của Thủ tướng chính phủ, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      Theo Nghị định 30/CP ngày 04/41994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm trở thành trường thành viên của Đại học Huế.  

      - Địa chỉ: Số 32 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Thành phố Huế.

      - ĐT: (234) 3 822 132                       

      - Website: www.dhsphue.edu.vn

2. Sứ mệnh

      Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế có sứ mệnh là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình đại học và sau đại học; cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

3. Các ngành tuyển sinh

      Năm 2017, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tuyển sinh các ngành đào tạo hệ đại học chính quy với chỉ tiêu dự kiến là 1.318, trong đó cụ thể các ngành như sau:
 

Số TT

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo phương thức khác

 

 

 

 

 

1.318

 

1

Sư phạm Toán học

52140209

1. Toán, Vật lí, Hóa học

 (Môn chính: Toán, hệ số 2)

A00

125

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán, hệ số 2)

A01

2

Sư phạm Tin học

52140210

1. Toán, Vật lí, Hóa học

(Môn chính: Toán, hệ số 2)

A00

65

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán, hệ số 2)

A01

3

Sư phạm Vật lí

52140211

1. Toán, Vật lí, Hóa học

(Môn chính: Vật lí, hệ số 2)

A00

114

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

(Môn chính: Vật lí, hệ số 2)

A01

4

Sư phạm Hóa học

52140212

1. Toán, Vật lí, Hóa học

(Môn chính: Hóa học, hệ số 2)

A00

114

 

2. Toán, Sinh học, Hóa học

(Môn chính: Hóa học, hệ số 2)

B00

5

Sư phạm Sinh học

52140213

1. Toán, Sinh học, Hóa học

 (Môn chính: Sinh học, hệ số 2)

B00

85

 

2. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*)

(Môn chính: Sinh học, hệ số 2)

D08

6

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

52140214

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

28

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (*)

A01

7

Giáo dục Chính trị

52140205

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

73

 

2. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân (*)

C19

3. Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân (*)

C20

8

Sư phạm Ngữ văn

52140217

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

(Môn chính: Ngữ văn, hệ số 2)

C00

150

 

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)

(Môn chính: Ngữ văn, hệ số 2)

D14

9

Sư phạm Lịch sử

52140218

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

(Môn chính: Lịch sử, hệ số 2)

C00

73

 

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)

(Môn chính: Lịch sử, hệ số 2)

D14

10

Sư phạm Địa lí

52140219

1. Toán, Sinh học, Hóa học

B00

93

 

2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

11

Tâm lý học giáo dục

52310403

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

50

 

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

12

Giáo dục Tiểu học

52140202

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

140

 

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

13

Giáo dục Mầm non

52140201

1. Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

M00

150

 

2. Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu(*)

M01

14

Giáo dục Quốc phòng – An ninh

52140208

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

28

 

2. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân (*)

C19

3. Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân (*)

C20

15

Vật lí (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường ĐH Virginia, Hoa Kỳ)

T140211

1. Toán, Vật lí, Hóa học

(Môn chính: Vật lí, hệ số 2)

A00

30

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

(Môn chính: Vật lí, hệ số 2)

A01

4. Chương trình đào tạo tiên tiến

    4.1. Giới thiệu:

    - Trường Đại học Sư phạm là một trong 09 trường đại học đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt triển khai đào tạo Chương trình Vật lý tiên tiến từ năm 2006.

    - Với sự phối hợp của Khoa Vật lý Đại học Virginia, Hoa Kỳ, Trường Đại học Sư phạm Huế đã xây dựng Đề án đào tạo theo Chương trình tiên tiến (CTTT) ngành Vật lý, sử dụng chương trình gốc của Đại học Virginia và bổ sung những học phần quy định bắt buộc của Bộ GD&ĐT Việt Nam.

    - Chương trình Vật lý tiên tiến được giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh, cùng với cơ sở vật chất đầy đủ, phòng thí nghiệm hiện đại, thư viện đầy đủ với các tư liệu cập nhật, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập và nghiên cứu. 

    4.2. Nội dung chương trình

    - Chương trình giảng dạy được lấy từ chương trình gốc của Đại học Virginia, Hoa Kỳ và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Ngoài các môn học chung như Tâm lý Giáo dục, Khoa học Mác – Lênin được giảng dạy bằng tiếng Việt, các môn học chuyên ngành đều được giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh.

    - Khi tham gia vào chương trình sinh viên được học tập theo các giáo trình do Đại học Virginia cung cấp. Giảng viên tham gia giảng dạy chủ yếu là các Giáo sư đến từ Đại học Virginia và các trường đại học hàng đầu thế giới khác. Cơ sở vật chất được nhà trường quan tâm, đầu tư rất lớn với nhiều phòng học và phòng thí nghiệm được trang bị hiện đại đáp ứng được các yêu cầu của trường đối tác. 

    - Các sinh viên được đào tạo các kỹ năng Anh ngữ một các bài bản với gần 500 tiết học.


Tin liên quan