Hue University
- Thông báo điều chỉnh và bổ sung chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 (nguyện vọng 2) đối với một một số ngành có quy định môn thi chính (nhân hệ số 2)
- Điều chỉnh điểm trúng tuyển đối với một số ngành có quy định môn thi chính (nhân hệ số 2)
- Công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh và Đại học Huế năm 2014
- Thống kê theo khối và theo ngành

TRA CỨU ĐIỂM TUYỂN SINH 2014

Số báo danh:
Họ và Tên:
Ngày sinh:
   

 Hướng dẫn:  < Kiểu tìm kiếm: gần đúng -- Phông chữ: Unicode -- Kiểu gõ: TELEX >
 - Số báo danh: Chuỗi số có chiều dài lớn hơn 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 5 chữ số. ("999", "54557")
 - Họ và tên: Có thể gõ "CHỮ HOA", "chữ thường" hay "CHU KHONG DAU".
 - Ngày sinh: Ví dụ: "14-04-84" hay "14-4-84".
  Nếu 1 trong 3 giá trị hợp lệ thì 2 giá trị còn lại đều tham gia tìm kiếm.