Hue University

TRA CỨU ĐIỂM TUYỂN SINH 2014

Điểm tuyển sinh 2014 đang được cập nhật.

Để đăng ký nhận điểm 2014 soạn tin:
REG DTS [SBD] gửi 8577
Đăng ký nhận điểm chuẩn soạn tin:
REG DTS [SBD] gửi 8677

 Hướng dẫn:  < Kiểu tìm kiếm: gần đúng -- Phông chữ: Unicode -- Kiểu gõ: TELEX >
 - Số báo danh: Chuỗi số có chiều dài lớn hơn 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 5 chữ số. ("999", "54557")
 - Họ và tên: Có thể gõ "CHỮ HOA", "chữ thường" hay "CHU KHONG DAU".
 - Ngày sinh: Ví dụ: "14-04-84" hay "14-4-84".
  Nếu 1 trong 3 giá trị hợp lệ thì 2 giá trị còn lại đều tham gia tìm kiếm.