Thứ sáu, 18/06/2021 | 12:00 AM

Thông báo tổ chức Kỳ thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2021 đợt 2 theo hình thức trực tuyến

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhiều thí sinh ở các vùng dịch không thể tham dự kỳ thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2021 được tổ chức vào tháng 7 năm 2021 (đợt 1). Để tạo điều kiện cho những thí sinh thuộc vùng dịch (đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi đợt 1 nhưng không thể tham dự kỳ thi) cũng như những thí sinh chưa đăng ký dự thi đợt 1 có điểm các môn năng khiếu để xét tuyển vào các ngành năng khiếu thuộc Đại học Huế, Hội đồng thi tuyển sinh các môn năng khiếu của Đại học Huế năm 2021 (HĐTS) thông báo tổ chức thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2021 đợt 2 cụ thể như sau:

I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI (ĐKDT): Chỉ áp dụng cho thí sinh chưa đăng ký dự thi đợt 1. Những thí sinh đã đăng ký dự thi đợt 1 nhưng không thể tham dự kỳ thi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không cần phải nộp lại hồ sơ ĐKDT.

1. Hồ sơ đăng ký dự thi

Thí sinh lựa chọn một trong hai hình thức đăng ký:

a. Đăng ký dự thi trực tiếp (đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện)

Hồ sơ gồm có:

- 01 túi hồ sơ kích thước 20cm x 30cm, có dán Phiếu đăng ký dự thi ở mặt trước (đây chính là một phiếu đăng ký dự thi) và 01 Phiếu đăng ký dự thi để trong túi hồ sơ; 

Thí sinh có thể d