TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH

Tư vấn tuyển sinh: 0234 3828493

Email: tuvantuyensinh@hueuni.edu.vn

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017

Đại học Huế có 8 Trường Đại học thành viên, 2 Khoa trực thuộc và 1 Phân hiệu là: Trường Đại học Khoa học (DHT), Trường Đại học Sư phạm (DHS), Trường Đại học Y Dược (DHY), Trường Đại học Nông Lâm (DHL), Trường Đại học Nghệ thuật (DHN), Trường Đại học Kinh tế (DHK), Trường Đại học Ngoại ngữ (DHF), Trường Đại học Luật (DHA), Khoa Giáo dục Thể chất (DHC), Khoa Du lịch (DHD) và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ).

Xem thêm

Các tin liên quan

THÔNG BÁO THI NĂNG KHIẾU

Thông báo về việc đăng ký dự thi tuyển sinh các môn Năng khiếu vào Đại học Huế năm 2017

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo về việc đăng ký dự thi tuyển sinh các môn Năng khiếu vào Đại học Huế năm 2017 với nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Các tin liên quan

THÔNG TIN KHÁC

Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Đại học Huế

Thực hiện công văn số 37 / BGDĐT-GDDH ngày 06 tháng 01 năm 2017 về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh hệ chính quy ĐH; CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Huế xây dựng đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 với những nội dung sau:

Xem thêm

Các tin liên quan

THÔNG TIN CẦN BIẾT