TIN TUYỂN SINH

Đại học Huế xây dựng đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 với những nội dung sau:
1.Thông tin chung về trường
1.1.Tên trường, sứ mạng, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường
- Tên trường:Đại học Huế.
-Sứ mạng:Sứ mạng của Đại học Huế là thúc đẩy sự phát triển đất nước và khu vực bằng việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và sản phẩm khoa học - công nghệ tiên tiến, hiệu quả.
-Trụ sở chính:Số 03 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
-Website:www.hueuni.edu.vn; Email: office@hueuni.edu.vn

Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 phải nộp về Ban Khảo thí Đại học Huế, số 02, Lê Lợi, Thành phố Huế bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 và Phiếu xác nhận nhập học (có thể download mẫu phiếu xác nhận nhập học tại đây) từ ngày 23/9/2016 đến hết ngày 28/9/2016 (tính theo dấu bưu điện nếu gửi bằng thư chuyển phát nhanh) để xác nhận nhập học.

Trong thời gian trên, nếu thí sinh không nộp, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế sẽ hủy kết quả trúng tuyển ./.

 

Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 phải nộp về Ban Khảo thí Đại học Huế, số 02, Lê Lợi, Thành phố Huế bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 và Phiếu xác nhận nhập học (có thể download mẫu phiếu xác nhận nhập học tại đây) từ ngày 04/9/2016 đến hết ngày 09/9/2016 (tính theo dấu bưu điện nếu gửi bằng thư chuyển phát nhanh) để xác nhận nhập học.

Trong thời gian trên, nếu thí sinh không nộp, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế sẽ hủy kết quả trúng tuyển ./.

 

Thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải nộp về Ban Khảo thí Đại học Huế, số 02, Lê Lợi, Thành phố Huế bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 và Phiếu xác nhận nhập học (có thể download mẫu phiếu xác nhận nhập học tại đây) trước 17giờ 00 ngày 19/8/2016 (tính theo dấu bưu điện nếu gửi bằng thư chuyển phát nhanh) để xác nhận nhập học.

Riêng thí sinh trúng tuyển thuộc diện ưu tiên xét tuyển cần nộp thêm bản chính chứng nhận đạt giải học sinh giỏi quốc gia.

Trong thời gian trên, nếu thí sinh không nộp, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế sẽ hủy kết quả trúng tuyển ./.

 

Thí sinh truy cập vào hệ thống phần mềm xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn để ĐKXT.

1. Lệ phí xét tuyển
Thí sinh chuyển qua tài khoản của Đại học Huế theo thông tin sau:
- Tên tài khoản: Đại học Huế
- Số tài khoản: 17701 00000 14081
- Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế.
Thí sinh cũng có thể nộp lệ phí xét tuyển trực tiếp tại Ban Khảo thí Đại học Huế, Số 02 Lê Lợi - Thành phố Huế.

2. Thông tin ghi trong phiếu chuyển tiền
Khi chuyển tiền, thí sinh phải điền đầy đủ các thông tin sau trong mục lý do chuyển tiền:
Họ và tên, Số báo danh, Số điện thoại di động, Mã trường xét tuyển, Mã ngành xét tuyển, Số tiền (mã trường xét tuyển và mã ngành xét ghi như trong thông báo xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 của Đại học Huế).

ĐẠI HỌC HUẾ