TIN TUYỂN SINH

Đại học Huế có 8 trường đại học thành viên, 2 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu là: Trường ĐH Khoa học (DHT), Trường ĐH Sư phạm (DHS), Trường ĐH Y Dược (DHY), Trường ĐH Nông Lâm (DHL), Trường ĐH Nghệ thuật (DHN), Trường ĐH Kinh tế (DHK), Trường ĐH Ngoại ngữ (DHF), Trường ĐH Luật (DHA), Khoa Giáo dục Thể chất (DHC), Khoa Du lịch (DHD) và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ).

Đại học Huế tuyển sinh theo hai phương thức:
- Phương thức sử dụng kết quả kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016: áp dụng cho tất cả các Trường đại học thành viên, Khoa trực thuộc và phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Xét tuyển được thực hiện theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức tuyển sinh vừa dựa vào kết quả kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 đồng thời dựa vào kết quả học tập ở bậc Trung học phổ thông: Phương thức này áp dụng cho thí sinh xét tuyển vào Trường Đại học Nghệ thuật, Khoa Giáo dục thể chất, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, ngành Kiến trúc của Trường Đại học Khoa học.

Năm 2016, Đại học Huế tuyển sinh 12.810 sinh viên (SV), gồm 12.580 sinh viên đào tạo trình độ đại học cho 107 ngành học (trong đó có 50 chỉ tiêu đào tạo liên kết với nước ngoài, 90 chỉ tiêu đào tạo theo chương trình tiên tiến và 20 chỉ tiêu đào tạo liên thông) và 230 sinh viên đào tạo trình độ cao đẳng cho 05 ngành học tại Trường Đại học Nông Lâm và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị...

Các thông tin khác: