Thứ tư, 06/03/2024 | 2:53 PM

Tra cứu thông tin thí sinh đủ điều kiện xét tuyển cao học đợt 2 năm 2023 của Đại học Huế

Để kiểm tra thí sinh có đủ điều kiện xét tuyển cao học đợt 2 năm 2023 của Đại học Huế, thí sinh truy cập vào đường link https://dkxt.hueuni.edu.vn/ketquaxetcaohoc để tra cứu.
Lưu ý: Nếu thí sinh đủ điều kiện xét cao học đợt 2 năm 2023 thì hệ thống sẽ trả về thông tin của thí sinh, ngược lại hệ thống sẽ báo là không tìm thấy.