Thứ ba, 13/10/2020 | 12:00 AM

Chương trình tiên tiến Kinh tế Nông nghiệp – Tài Chính

      Trong khuôn khổ Đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học của Việt Nam giai đoạn 2008-2015” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 1505/QĐ-TTg ngày 15/10/2008, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế liên kết với Đại học Sydney - Australia là một đại học danh tiếng, được US NEWS xếp hạng thứ 45 trên toàn cầu năm 2015, để thực hiện chương trình tiên tiến (CTTT) đào tạo Cử nhân song ngành Kinh tế Nông nghiệp – Tài Chính bằng tiếng Anh. Chương trình đào tạo chủ yếu do các Giáo sư của Đại học Sydney và các giảng viên có kinh nghiệm của Đại học Kinh tế Huế tham gia giảng dạy.

Đại học Sydney - Australia

       Hệ đào tạo: Đại học chính quy.

      Thời gian đào tạo: 4 năm - theo hình thức tín chỉ. Trong quá trình đào tạo sinh viên có thể tham gia chương trình trao đổi sinh viên với các trường Đại học ở các nước ASEAN theo chương trình AIMS (chương trình trao đổi sinh viên các nước Đông Nam Á).

      Nội dung chương trình: Được xây dựng trên cơ sở Chương trình đào tạo Cử nhân song ngành Kinh tế Nông nghiệp - Tài chính của Đại học Sydney; được giảng dạy bởi các giảng viên có kinh nghiệm của Đại học Kinh tế Huế, Đại học Sydney và một số trường Đại học khác trong khu vực (xem chi tiết khung chương trình đào tạo...)

      Ngôn ngữ giảng dạy và học tập: TIẾNG ANH

      Bằng tốt nghiệp: Sinh viên hoàn thành CTTT được cấp bằng Cử nhân song ngành Kinh tế Nông nghiệp - Tài chính hệ chính quy của trường Đại học Kinh tế Huế.

     Cơ hội nghề nghiệp và phát triển: Với hệ thống kiến thức chất lượng cao và khả năng Tiếng Anh tốt, sinh viên tốt nghiệp CTTT có thể làm việc trong các Doanh nghiệp, Ngân hàng, Tổ chức Tài chính… trong và ngoài nước; Các cơ quan Quản lý Nhà nước, các Trường Đại học, các Viện Nghiên cứu, hoặc học tiếp những bậc cao hơn (thạc sỹ, tiến sỹ…).

      Đối tượng và phương thức tuyển sinh: Thông tin chi tiết tại cổng thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

Đại diện đối tác và ĐH Kinh tế - Đại học Huế ký thỏa thuận hợp tác đào tạo Chương trình tiên tiến (2010)