Thứ hai, 19/10/2020 | 12:00 AM

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên Đại học Huế

      Địa chỉ: Số 04 Lê Lợi - Thành phố Huế
      Điện thoại: 0234.3832816
      Website: http://hueuni.edu.vn/tuvanvieclam
      Email:  vieclamsinhvienhue@gmail.com; vieclamsinhvienhue@hueuni.edu.vn

     Việc làm cho sinh viên là một trong những chủ trương đúng đắn của Nhà nước đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học trong cả nước quan tâm triển khai, đã và đang đáp ứng được nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân và của  sinh viên. Với Đại học Huế, việc làm sinh viên có thể xem là một trong những giải pháp có tính chiến lược trong quá trình phát triển đào tạo và sử dụng hợp lý có hiệu quả nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần cùng cả nước đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

     Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên Đại học Huế là đơn vị tư vấn, hỗ trợ sinh viên về những vấn đề liên quan đến đời sống sinh hoạt, học tập, rèn luyện kỹ năng, tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên Đại học Huế. Đồng thời là cầu nối giữa cựu sinh viên với Đại học Huế và các đơn vị đào tạo trong Đại học Huế.

1. Đối với sinh viên

      Tư vấn, hỗ trợ cho sinh viên về phương pháp học tập và phương pháp nghiên cứu khoa học ở bậc đại học. Các sinh viên được tập huấn về phương pháp học tập ở bậc đại học ở các nội dung như: phương pháp lập kế hoạch học tập và quản lý thời gian; phương pháp học tập theo nhóm; phương pháp học tập cá nhân; một số kỹ năng để học tốt ở bậc đại học; làm thế nào để bước vào kỳ thi thật tốt; các yêu cầu về phẩm chất và năng lực của sinh viên hiện nay…
      Về phương pháp nghiên cứu khoa học, các em được bồi dưỡng về các mặt như: các loại hình nghiên cứu khoa học; những vấn đề cần làm trước khi nghiên cứu khoa học; quy trình nghiên cứu khoa học; phương pháp tìm kiếm tài liệu tham khảo; phương pháp viết báo cáo khoa học; phương pháp thuyết trình, báo cáo…

 

      - Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên.

      - Tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên Đại học Huế

      - Tư vấn, giải đáp những thắc mắc về đời sống, tâm sinh lý, tình cảm, sức khoẻ... cho sinh viên.
      - Tổ chức các lớp tập huấn, các khóa đào tạo ngắn hạn bồi dưỡng, trang bị các kiến thức, hình thành và phát triển các kỹ năng mềm cho sinh viên như: Kỹ năng công tác Đoàn - Hội - Đội; Kỹ năng tổ chức hoạt động xã hội; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phản biện; Kỹ năng viết báo cáo, trình bày vấn đề; Kỹ năng tìm việc làm...
 
       - Giới thiệu việc làm bán thời gian cho sinh viên đang học.
       - Tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

2. Đối với các tổ chức, cá nhân, đơn vị sử dụng lao động:
      
Là cầu nối giữa sinh viên với các đơn vị sử dụng lao động:
     - Cung cấp thông tin tuyển dụng cho người lao động;
      - Giới thiệu và phối hợp phỏng vấn tuyển dụng lao động cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

 
      - Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các sự kiện dành cho sinh viên như: ngày hội việc làm sinh viên; giao lưu sinh viên với các doanh nghiệp; trao đổi kinh nghiệm; giới thiệu và quảng bả sản phẩm của doanh nghiệp đến với sinh viên Đại học Huế.