Thứ tư, 05/10/2022 | 5:06 PM

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố danh sách thí sinh được xét trúng tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong đợt 1 xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố danh sách thí sinh được xét trúng tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong đợt 1 xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 cụ thể như sau:
Chi tiết danh sách xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

XET_TUYEN_SOM.pdf