Thứ tư, 06/03/2024 | 2:49 PM

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy năm 2023

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy năm 2023 cụ thể như sau:
Chi tiết Quyết định và danh sách kèm theo xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

QĐ_TUYENTHANG_UTXT.pdf