Thứ tư, 27/07/2022 | 4:56 PM

Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Đại học Huế công bố kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022

HĐTS Đại học Huế công bố kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 cụ thể như sau:
Chi tiết Thông báo, danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng, danh sách thí sinh được ưu tiên xét tuyển có thể xem ở các file đính kèm...


File đính kèm:

TB_KET_QUA_XET_TUYEN_THANG_2022_signed11.pdf
DS_TUYENTHANG_2022_signed1.pdf
DS_UTXT_2022_signed1.pdf