Thứ bảy, 26/06/2021 | 12:00 AM

Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng theo kết quả thi TN THPT năm 2021

1. Thực tập điều chỉnh nguyện vọng:

- Từ ngày 24/8/2021 đến ngày 25/8/2021 Cổng thông tin tuyển sinh (Hệ thống) http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn sẽ mở để thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ thực tập việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến.

2. Điều chỉnh nguyện vọng chính thức:

Thời gian: Từ ngày 29/8/2021 đến 17h00 ngày 05/9/2021.

2.1. Điểu chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phương thức trực tuyển: Số lượng điều chỉnh nguyện vọng không lớn hơn số đăng ký ban đầu; Điều chỉnh trực tuyến tối đa 3 lần trong khoảng thời gian nói trên. (Hướng dẫn chi tiết theo file đính kèm)

2.2. Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh ĐKXT: Số nguyện vọng lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc sửa sai, bổ sung các nội dung liên quan đến ưu tiên, đối tượng, khu vực ưu tiên: Khai chính xác thông tin trên mẫu phiếu theo hướng dẫn và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ và nộp bổ sung kinh phí tương ứng với số lượng nguyện vọng tăng thêm so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu. 
Chi tiết hướng dẫn và các mẫu phiếu điều chỉnh thí sinh có thể xem ở các file đính kèm...


File đính kèm:

Huong dan dieu chinh TT.pdf
Cac mau phieu bo sung nguyen vong va dieu chinh thong tin.pdf