Thứ tư, 16/02/2022 | 2:44 PM

Kế hoạch quảng bá tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Đại học Huế

Đại học Huế công bố Kế hoạch quảng bá tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 cụ thể như sau:
Chi tiết kế hoạch xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

197_KH_DHH_Quang ba tuyen sinh 2022.pdf