Thứ tư, 16/02/2022 | 2:44 PM

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 CỦA ĐẠI HỌC HUẾ

Đại học Huế công bố Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học hệ chÍnh quy năm 2022 cụ thể như sau:
Chi tiết xem ở file đính kèm...
 


File đính kèm:

Lich_TS_DHH_2022_(Final_signed).pdf