Thứ năm, 06/04/2023 | 9:07 AM

Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 của Đại học Huế

Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 của Đại học Huế cụ thể như sau:
Chi tiết xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

Lich tuyen sinh dai hoc nam 2023.pdf