Thứ hai, 08/07/2024 | 5:13 PM

QUYẾT ĐỊNH về việc công bố danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng , ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2024

QUYẾT ĐỊNH về việc công bố danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng , ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2024


File đính kèm:

26_QD_HDTSDH_TT_UTXT.pdf