Thứ tư, 27/07/2022 | 4:57 PM

Thông báo bổ sung ngành đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại học Huế năm 2022 thông báo bổ sung ngành Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng Tiếng Anh) của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế vào danh mục ngành tuyển sinh theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT với thông tin cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT):

- Từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022, Thí sinh ĐKXT trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Lệ phí ĐKXT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Thông tin ngành đăng ký xét tuyển:

Mã trường

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn

xét tuyển

tổ hợp

Chỉ tiêu

DHK

Quản trị

kinh doanh

(đào tạo bằng Tiếng Anh)

7340101TA

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

 

25

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, KHXH

C15

4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01