Thứ tư, 06/03/2024 | 2:49 PM

Thông báo bổ sung thí sinh được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2023

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo bổ sung thí sinh được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2023 cụ thể như sau:
Chi tiết xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

QĐ_TUYENTHANG_UTXT_BS.pdf