Thứ tư, 06/03/2024 | 3:04 PM

Thông báo đăng ký dự thi tuyển sinh môn năng khiếu đợt 2 ngành Giáo dục thể chất năm 2023

I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI (ĐKDT)

1. Hồ sơ đăng ký dự thi

- 01 túi hồ sơ kích thước 20cm x 30cm, có dán Phiếu đăng ký dự thi ở mặt trước (đây chính là một phiếu đăng ký dự thi) và 01 Phiếu đăng ký dự thi để trong túi hồ sơ (thí sinh có thể download Phiếu đăng ký dự thi các môn năng khiếu ở file đính kèm thông báo này);

- 02 ảnh 3 x 4 kiểu chứng minh thư, mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau).

2. Lệ phí: 320.000đ/ hồ sơ, bao gồm:

- Lệ phí dự thi: 300.000đ/ hồ sơ;

- Lệ phí gửi bưu điện: 20.000đ/ hồ sơ (gửi thư bảo đảm Giấy báo dự thi và Giấy chứng nhận kết quả thi).

Lệ phí dự thi thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế hoặc chuyển khoản về tài khoản của Đại học Huế (Số tài khoản: 0161001743209, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế, tên tài khoản: Đại học Huế (VP), nội dung chuyển khoản: Họ tên, Số CMND của thí sinh).

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ ĐKDT

- Thời gian: Từ ngày 01/9/2023 đến 17h00 ngày 05/9/2023;

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Đăng ký hồ sơ dự thi năng khiếu trực tuyến tại địa chỉ: http://dkxt.hueuni.edu.vn.

+ Thí sinh nộp trực tiếp tại Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện theo địa chỉ như trên.

- Đại học Huế dự kiến phát Giấy báo dự thi cho những thí sinh có hồ sơ hợp lệ trước 17h ngày 06/9/2023 và phát Giấy chứng nhận kết quả thi trước 17h00 ngày 08/9/2023.

Lưu ý: HĐTS chỉ tổ chức thi năng khiếu khi có từ 20 hồ sơ đăng ký dự thi trở lên.

II. CÁC NỘI DUNG THI NĂNG KHIẾU:

Khối thi truyền thống: T

Tên ngành

Mã ngành

Nội dung thi

Tổ hợp môn
xét tuyển

Giáo dục Thể chất

7140206

- Nằm ngửa gập bụng

- Nằm sấp chống đẩy

1. Toán; Sinh học; Năng khiếu

2. Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

3. Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu

4. Ngữ văn, Địa lí, Năng khiếu

a) Lịch thi: 7g30 ngày 07/9/2023, thí sinh tập trung để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến Quy chế thi, kiểm tra thể hình để xét điều kiện dự thi và thi các nội dung năng khiếu theo quy định.

b) Nội dung thi và kiểm tra:

- Kiểm tra thể hình: Thí sinh phải đạt yêu cầu về thể hình theo quy định (có thể hình cân đối, không dị hình, dị tật, nam cao 1,63m và nặng 45kg trở lên; nữ cao 1,53m và nặng 40kg trở lên) mới được dự thi các nội dung năng khiếu.

- Nằm ngửa gập bụng: Thí sinh nằm ngửa gập bụng đếm số lần trong 01 phút.

- Nằm sấp chống đẩy: Thí sinh nằm sấp chống đẩy đếm số lần trong 01 phút.

c) Điểm môn năng khiếu:

Điểm môn năng khiếu của thí sinh được tính theo công thức:

ĐNK = A × 0,4 + B × 0,6

Với ĐNK là điểm môn năng khiếu; A, B lần lượt là điểm thi nội dung Nằm ngửa gập bụng Nằm sấp chống đẩy. Điểm chính thức của môn năng khiếu được làm tròn đến 0,5. Điểm môn năng khiếu có hệ số 2. Điều kiện xét tuyển là điểm môn năng khiếu chưa nhân hệ số phải ≥ 5,0.
Chi tiết Thông báo và mẫu phiếu ĐKDT xem ở file các đính kèm...


File đính kèm:

TB_tuyen_sinh_nang_khieu_dot2_nam_2023_signed11.pdf
MAU_PHIEU_DKDT_NANGKHIEU.pdf