Thứ hai, 20/06/2022 | 11:21 AM

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với kết quả thi tuyển sinh các môn năng khiếu năm 2022

Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đợt 1 theo phương thức xét học bạ kết hợp với kết quả thi tuyển sinh các môn năng khiếu cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh và điều kiện xét tuyển

1. Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế (DHC)

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

1

Giáo dục Thể chất

7140206

1. Toán, Sinh học, Năng khiếu (Nằm ngửa gập bụng 01 phút đếm số lần; Nằm sấp chống đẩy 01 phút đếm số lần)
(Môn chính: Năng khiếu, hệ số 2)

T00

20

2. Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (Nằm ngửa gập bụng 01 phút đếm số lần; Nằm sấp chống đẩy 01 phút đếm số lần)
(Môn chính: Năng khiếu, hệ số 2)

T02

3. Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu (Nằm ngửa gập bụng 01 phút đếm số lần; Nằm sấp chống đẩy 01 phút đếm số lần)
(Môn chính: Năng khiếu, hệ số 2)

T05

4. Ngữ văn, Địa lí, Năng khiếu (Nằm ngửa gập bụng 01 phút đếm số lần; Nằm sấp chống đẩy 01 phút đếm số lần)
(Môn chính: Năng khiếu, hệ số 2)

T07

- Điểm các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12.

- Điều kiện xét tuyển: Học sinh đã tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên và điểm thi môn năng khiếu chưa nhân hệ số phải >= 5,0.

2. Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế (DHN)

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

1

Sư phạm Mỹ thuật

7140222

Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

(Năng khiếu 1: Hình họa,

Năng khiếu 2:Trang trí)

H00

10

2

Hội họa

(Gồm 02 chuyên ngành: Hội họa, Tạo hình đa phương tiện)

7210103

Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

(Năng khiếu 1: Hình họa,

Năng khiếu 2:Trang trí)

H00

5

3

Điêu khắc

7210105

Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

(Năng khiếu 1: Phù điêu,

Năng khiếu 2: Tượng tròn)

H00

3

4

Thiết kế Đồ họa

(Gồm 02 chuyên ngành: Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện)

7210403

Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

(Năng khiếu 1: Hình họa,

Năng khiếu 2:Trang trí)

H00

40

5

Thiết kế Thời trang

7210404

Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

(Năng khiếu 1: Hình họa,

Năng khiếu 2:Trang trí)

H00

8

6

Thiết kế Nội thất

(Gồm 02 chuyên ngành: Thiết kế Nội thất, Thiết kế truyền thống)

7580108

Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

(Năng khiếu 1: Hình họa,

Năng khiếu 2:Trang trí)

H00

5

Tổng:

71

- Điểm môn Ngữ văn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ 1 năm học lớp 12 (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

- Điều kiện xét tuyển là:

+ Điểm các môn thi năng khiếu phải 5,0.

+ Riêng đối với ngành Sư phạm Mỹ thuật (thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên) thì điều kiện xét tuyển là học sinh đã tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên và điểm các môn thi năng khiếu phải 5,0. Trong trường hợp thí sinh có điểm thi môn năng khiếu đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì điều kiện xét tuyển là điểm môn Ngữ văn phải ≥ 5,0.

3. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (DHS)

 

STT

Tên  ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

1

Giáo dục Mầm non

7140201

1. Ngữ văn; Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

(Năng khiếu 1: Hát, Năng khiếu 2: Kể chuyện theo tranh)

M01

216

2. Toán; Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

(Năng khiếu 1: Hát, Năng khiếu 2: Kể chuyện theo tranh)

M09

2

Sư phạm âm nhạc

7140221

1. Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

(Năng khiếu 1: Cao độ - Tiết tấu

Năng khiếu 2: Hát/Nhạc cụ)

N00

15

2. Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

(Năng khiếu 1: Cao độ - Tiết tấu

Năng khiếu 2: Hát/Nhạc cụ)

N01

Tổng:

231

- Điểm các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12.

- Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Điều kiện xét tuyển là học sinh đã tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

- Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc: Điều kiện xét tuyển là học sinh đã tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. Trong trường hợp thí sinh có điểm thi các môn năng khiếu đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì điều kiện xét tuyển là điểm môn văn hóa phải ≥ 5,0.

4. Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (DHT)

STT

Tên  ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

1

Kiến trúc

7580101

1. Toán; Vật lí; Vẽ Mỹ thuật

(Môn Vẽ Mỹ thuật hệ số 1,5)

V00

50

2. Toán; Ngữ văn; Vẽ Mỹ thuật

(Môn Vẽ Mỹ thuật hệ số 1,5)

V01

3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật

(Môn Vẽ Mỹ thuật hệ số 1,5)

V02

- Điểm các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ 1 năm học lớp 12 (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

- Điều kiện xét tuyển là điểm môn thi năng khiếu chưa nhân hệ số phải ≥ 5,0.

II. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức tuyển sinh này là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển (chưa nhân hệ số) phải ≥ 18,0.

III. Đăng ký xét tuyển

- Thí sinh ĐKXT trực tuyến tại địa chỉ http://dkxt.hueuni.edu.vn

- Thời gian ĐKXT: Từ ngày 19/5/2022 đến 17g00 ngày 17/7/2022.

IV. Công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến trước 17h00 ngày 20/7/2022.

Lưu ý:

- Phần điểm đăng ký xét tuyển, thí sinh chỉ nhập điểm các môn văn hóa (nếu chưa có điểm thi các môn năng khiếu).

- Sau khi có điểm thi các môn năng khiếu, thí sinh vào mục Sửa hồ sơ, cập nhật điểm năng khiếu, … trên hệ thống, sau đó đăng nhập bằng số CCCD/CMND để vào cập nhật điểm năng khiếu.

Chi tiết Thông báo có thể xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

Thong bao xet học ba nang khieu 2022.pdf