Thứ năm, 05/05/2022 | 4:33 PM

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022 và tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2022 (điều chỉnh các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh)

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022 và tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2022 (điều chỉnh các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh) vào các ngành của các trường đại học thành viên, các trường và khoa thuộc Đại học Huế cụ thể như sau:
Chi tiết thông báo xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

TB_dieu_chinh chi tieu, nganh.pdf