Thứ sáu, 04/09/2020 | 12:00 AM

Thông báo về việc nhận hồ sơ ĐKXT theo phương thức dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ); dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu; điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành cao đẳng của Trường Đại học Nông Lâm; bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi các môn năng khiếu.

       Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo về việc nhận hồ sơ ĐKXT theo phương thức dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ); dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu; điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành cao đẳng của Trường Đại học Nông Lâm; bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi các môn năng khiếu.
       Chi tiết thông báo thí sinh có thể xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

TB_xettuyenhocba.pdf